Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI priėmė vertinti planuojamo bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo dokumentus

2020 m. sausio 6 d. VATESI priėmė VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateiktą prašymą peržiūrėti ir įvertinti bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo dokumentus.

 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė dabar veikiančią bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą planuoja rekonstruoti ir pertvarkyti į trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną.

 

Šiame etape prašoma peržiūrėti ir suderinti planuojamo bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą. Tai vienas iš dokumentų, kurių pagrindu bus priimamas sprendimas, ar bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į radioaktyviųjų atliekų atliekyną yra optimalus būdas taip sutvarkyti šias radioaktyvias atliekas. VATESI specialistams peržiūrėjus ir įvertinus, ar VĮ Ignalinos atominės elektrinės atliktas aikštelės vertinimas atitinka reikalavimus, ir suderinus pateiktą dokumentą, VĮ Ignalinos atominė elektrinė kitame etape rengs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, šios saugyklos rekonstravimo projektą bei atliekyno saugą pagrindžiančius dokumentus. Jei aikštelė nebūtų pripažinta tinkama atliekynui įrengti, VĮ Ignalinos atominė elektrinė turėtų siūlyti kitus alternatyvius būdus, kaip tvarkyti šias radioaktyviąsias atliekas (jas išimti, supakuoti į radioaktyviųjų atliekų pakuotes, dėti į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir panašiai).


VATESI pateiks išvadas dėl bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitos ir sprendimo dėl šio dokumento derinimo per 12 mėnesių nuo tinkamai įformintų dokumentų pateikimo, o visuomenei šio VATESI sprendimo projektas bus pateiktas pasiūlymams ir pastaboms ne vėliau nei trys mėnesiai iki sprendimo priėmimo.

 

 

Visa informacija apie VATESI sprendimus, kurių priėmime gali dalyvauti visuomenė, skelbiama VATESI interneto svetainės skyriuje „Visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime”.