Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patvirtintas VATESI 2020 metų ūkio subjektų patikrinimų planas

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) skelbia patvirtintą 2020 m. ūkio subjektų patikrinimų planą, su juo galima susipažinti VATESI interneto svetainės skiltyje Ūkio subjektų priežiūra.

Palyginus su praėjusiais metais, patikrinimų apimtys branduolinės energetikos objektuose 2020 metais nesikeis – daugiausia patikrinimų suplanuota atlikti valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje. Ir toliau tikrinsime kaip saugojamas panaudotas branduolinis kuras 1-ajame ir 2-ajame energijos blokuose, kaip vyksta pasirengimas tvarkyti pažeistą panaudotą branduolinį kurą, kaip tvarkomos ir saugomos radioaktyviosios atliekos, įskaitant saugomas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje, kaip vykdomi išmontavimo darbai bei saugai svarbios įrangos techninė priežiūra, kaip užtikrinama fizinė sauga, avarinė parengtis ir kitas saugai svarbias sritis.

Taip pat tikrinsime, kaip laikosi radiacinės saugos reikalavimų ūkio subjektai, kurie branduolinės energetikos srityje vykdo veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Fizinės inventorizacijos patikrinimus atliksime mažus kiekius branduolinių medžiagų turinčiose įmonėse ir organizacijose, kurios turimas medžiagas apskaito VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje.

VATESI patikrinimai yra viena iš ūkio subjektų priežiūros priemonių, padedančių laiku išaiškinti esamus trūkumus bei kylančias problemas tam, kad būtų išvengta nukrypimų nuo branduolinės energetikos objektų ar atitinkamos veiklos normalaus eksploatavimo sąlygų siekiant užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
 
Ūkio subjektas, iš anksto žinodamas apie veiklos patikrinimą, gali tinkamai jam pasirengti bei planuoti savo vykdomą veiklą.


2020 m. VATESI patikrinimų planas

 

Aktualią VATESI patikrinimų plano redakciją ir daugiau informacijos apie atliekamus patikrinimus rasite svetainės skiltyje „Ūkio subjektų priežiūra“.