Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI specialistai gilino žinias proporcingumo principo taikymo srityje

 

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) saugos standartai rekomenduoja, kad branduolinę saugą reguliuojančiosios institucijos, vykdydamos branduolinių įrenginių ir veiklos su branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis veiklos reguliavimą, vadovautųsi proporcingumo principu (angl. graded approach). Šis principas grindžiamas nuostata, kad saugos reglamentavimas ir priežiūra turi būti griežtesnė tose srityse, kuriose vykdoma rizikingesnė veikla.

 

Proporcingumo principo taikymo branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros srityse aspektai buvo aptarti 2019 m. gruodžio 9–12 d. VATESI vykusiuose TATENA mokymuose. Jų metu TATENA, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Pakistano branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų ekspertai, remdamiesi TATENA rengiama metodologija ir savo šalių praktika, pristatė, kaip šį principą taikyti saugos reglamentavime, licencijavimo, saugos peržiūros ir vertinimo, patikrinimų ir visuomenės informavimo veiklose. Proporcingumo principo taikymo metodologiją TATENA planuoja parengti 2020 m.

Lietuvoje branduolinės energetikos srityje proporcingumo principas taip pat yra taikomas. VATESI, pasinaudodama įgytomis žiniomis bei pažangia tarptautine praktika, ir toliau sieks kuo plačiau šį principą pritaikyti savo veikloje.