Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI specialistai dalyvavo tarptautinėse avarinės parengties pratybose ECUREX-2019

Lapkričio 21 d. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistai dalyvavo Europos Komisijos (EK) organizuotose tarptautinėse avarinės parengties pratybose ECUREX-2019. Pratybų metu Lietuvos specialistai tobulino pasirengimo reaguoti į radiologines ir branduolines avarijas įgūdžius, taip pat pasitikrino organizacines ir technines priemones, padedančias užtikrinti sklandų atsakingų institucijų darbą tokių situacijų metu.

Pagal ECUREX-2019 pratybų scenarijų, tariamai, avarija įvyko Dukovanio branduolinėje elektrinėje Čekijoje. Dėl radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką Čekijos atsakingosios institucijos ėmėsi priemonių apsaugoti vietos gyventojus ir taikė apsaugomuosius veiksmus, apie tai pranešė tarptautinei bendruomenei per EK informacinę sistemą, kuri padėjo pratybose dalyvavusioms šalims keistis informacija apie jų atsakingų institucijų atliekamus veiksmus.

VATESI buvo aktyvuotas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, kuris analizavo EK informacinėje sistemoje pateiktą informaciją, avarijos eigą bei prognozavo galimas pasekmes, rengė pranešimus institucijoms ir visuomenei.

VATESI koordinuotose pratybose Lietuvoje taip pat dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūra, Radiacinės saugos centras, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biuras, Užsienio reikalų ministerija.

Iš viso ECUREX-2019 pratybose dalyvavo 32 valstybės.

VATESI yra paskirta atsakinga kompetentinga institucija Lietuvoje laiku ir tinkamai priimti bei teikti informaciją Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA), EK ir kaimyninėms valstybėms bei Lietuvos institucijoms apie įvykusius radiologinius ir branduolinius incidentus bei avarijas. Tam VATESI yra sukurta ankstyvojo pranešimo sistema, nuolat dirba ankstyvojo pranešimo specialistai, kurie yra pasirengę 24 valandas per parą priimti ir pateikti informaciją, apie  branduolinius ir radiologinius incidentus Lietuvoje ir pasaulyje.