Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pateikta aštuntoji Lietuvos nacionalinė ataskaita apie įgyvendintus įsipareigojimus pagal Branduolinės saugos konvenciją

Rugpjūčio 13 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) pateikė aštuntąją Lietuvos ataskaitą apie įsipareigojimų pagal Branduolinės saugos konvenciją (BSK) įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje pateikta informacija apie branduolinės energetikos objektų saugą Lietuvoje, pokyčius branduolinės ir radiacinės saugos infrastruktūros ir priežiūros sistemoje per pastaruosius trejus metus, svarbiausius ateityje spręstinus klausimus ir priemones.

 

Aštuntasis Susitariančiųjų šalių apžvalginis susitikimas, kuriame bus nagrinėjamos konvencijoje dalyvaujančių šalių ataskaitos, vyks 2020 m. kovo 23 – balandžio 3 d. Vienoje (Austrija).

 

Ataskaita parengta kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Radiacinės saugos centru ir VĮ Ignalinos atomine elektrine.

 

Lietuva Branduolinės saugos konvenciją (BSK) pasirašė 1995 m., o ratifikavo 1996 m. Visos ES valstybės narės ir Euratomas yra BSK narės, todėl privalo laikytis joje nustatytų branduolinės saugos užtikrinimo principų.

Pagrindiniai BSK tikslai:

•    pasiekti ir išlaikyti aukštą branduolinės saugos lygį visame pasaulyje, stiprinti nacionalines branduolinės saugos užtikrinimo ir gerinimo priemones ir tarptautinį bendradarbiavimą;
•    parengti ir išlaikyti branduoliniuose įrenginiuose veiksmingas apsaugos nuo potencialaus radiologinio pavojaus priemones, siekiant apsaugoti žmones, visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės, atsiradusios dėl tokių įrenginių veiklos, poveikio;
•    užkirsti kelią avarijoms, turinčioms radiologinių pasekmių, ir sumažinti pasekmes, jei tokių atsirastų.Kiekviena susitariančioji šalis periodiškai turi parengti ataskaitą apie priemones, kurių imtasi įgyvendinant BSK įsipareigojimus. Pateiktoms ataskaitoms visos susitariančiosios šalys gali teikti pastabas bei užduoti klausimus. Ataskaitos aptariamos susitariančiųjų šalių BSK peržiūros susitikimų metu. Pirmasis toks apžvalginis susitikimas įvyko 1999 m., eiliniai apžvalginiai susitikimai vyksta ne rečiau kaip kas treji metai.Branduolinės saugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita (anglų klb.)


Apie tarptautinių įsipareigojimų vykdymą