Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Išduotas leidimas eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius

Balandžio 30 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė leidimą VĮ Ignalinos atominei elektrinei pramoniniu būdu eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius (B2-1 projektas).


VĮ Ignalinos atominė elektrinė, siekdama gauti šį leidimą, realiomis sąlygomis patikrino įrenginių technologines operacijas, įrodė, kad branduolinės energetikos objektas ir jame numatyta vykdyti veikla atitinka projektą, teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus.


VATESI specialistai saugą pagrindžiančių dokumentų įvertinimo metu analizavo, ar pateikta informacija atitinka teisės aktų reikalavimus, ar yra pateiktas projekto pakeitimų, atliktų Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginių bandymų su radioaktyviosiomis medžiagomis metu, saugos pagrindimas, ar tinkamai saugos požiūriu įvertintas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginių funkcionalumas numatytų eksploatavimo įvykių ir projektinių avarijų atvejais ir kiti saugai galintys turėti įtakos veiksniai.


Gavusi leidimą VĮ Ignalinos atominė elektrinė galės tvarkyti, rūšiuoti, apdoroti ir padėti į atliekyną radioaktyvias atliekas, sukauptas senose saugyklose (155 ir 155/1 pastatuose) nuo elektrinės veiklos pradžios. Iki šiol senose saugyklose laikytos kietos radioaktyvios atliekos yra nesutvarkytos pagal dabar galiojančius branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus ir taip neužtikrintas jų ilgalaikis saugojimas.


Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje visos radioaktyviosios atliekos turi būti sutvarkytos taip, kad gyventojai ir aplinka būtų apsaugoti nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.VATESI licenciją eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginius išdavė 2017 m. birželio mėn. Po to buvo atliekami šių įrenginių karštieji bandymai.

 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginių galutinės saugos analizės ataskaitos saugos įvertinimo ataskaitos santrauka (pdf)