Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip Ignalinos AE objektuose valdomas saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimas

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas

2018 m. lapkričio 22 d. VATESI patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė užtikrina saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymą Laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (PBKS-2), Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir rūšiavimo įrenginiuose.

 
VATESI specialistai patikrino, kaip šiuose objektuose atliekama saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kurių senėjimą būtina valdyti, atranka, senėjimo valdymas, tvarkomi duomenys bei dokumentai.

 

Patikrinimo metu pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.

 

Senėjimas ir senėjimo valdymas branduolinės energetikos objektuose. Eksploatuojant branduolinės energetikos objektus, veikiant eksploataciniams faktoriams, nuolat vyksta saugai svarbių sistemų ir elementų fiziniai-cheminiai pokyčiai, kurie silpnina įrenginių konstrukcines ir funkcines savybes. Valdyti senėjimą reikia tam, kad įvertinti branduolinio energetikos objekto saugai svarbių sistemų ir elementų silpnėjimą laike ir numatyti bei panaudoti būtinas koreguojamąsias priemones, taip palaikant tinkamą saugos lygį.