Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Atliktas RATA branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės patikrinimas

2018 m. rugsėjo 26 d. VATESI atliko patikrinimą VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje (toliau – RATA). VATESI specialistai patikrino, kaip RATA apskaito ir kontroliuoja gaunamas ir išvežamas branduolines medžiagas.

VATESI specialistai patikrino RATA branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančius dokumentus bei įrašus, taip pat RATA priklausančios radioaktyviųjų atliekų saugyklos patalpas, kuriose būna laikinai saugomos gautos sutvarkyti radioaktyviosios, įskaitant branduolines, medžiagos. Panaudoję specialią aptikimo įrangą VATESI specialistai įsitikino, kad šiuo metu saugyklos patalpose branduolinių medžiagų nėra.

Patikrinimo metu pažeidimų ar gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.


Branduolinės medžiagos – plutonis, uranas (gamtinis, įsodrintas urano 235 ar urano 233 izotopais arba nuskurdintas) ir toris, esantys metalų lydiniuose, cheminiuose junginiuose ar koncentratuose arba kitų medžiagų mišiniuose.