Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI viršininko pavaduotojas vadovavo TATENA ekspertų misijai Liuksemburge

2018 m. rugsėjo mėn. Liuksemburge vykusiai Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo, eksploatavimo nutraukimo ir aplinkos sutvarkymo integruoto vertinimo (ARTEMIS) ekspertų misijai vadovavo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavaduotojas radiacinei saugai Vidas Paulikas.

Ši misija vertino Liuksemburgo pasirengimą sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas, šalyje veikiančią reglamentavimo ir priežiūros infrastruktūrą.

Pasak Vido Pauliko, Liuksemburgo prižiūrimas radioaktyviųjų atliekų inventorius yra sąlyginai nedidelis, tačiau jo priežiūrai ir tvarkymui sukurta infrastruktūra turi atitikti tarptautinius saugos standartus. Rengiantis ARTEMIS misijai, susipažinta su Liuksemburgo nacionaline ataskaita, kuri buvo pateikta Jungtinės panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos šeštajame susitikime, nacionaline radioaktyviųjų atliekų tvarkymo politika ir programa. Misijos susitikimų metu ekspertai diskutavo radioaktyviųjų atliekų politikos ir programos klausimais, aptarė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo būdus, teisinę aplinką, atsakingas institucijas ir jų funkcijas, reguliavimo sistemą radioaktyviųjų atliekų inventoriaus klasifikavimo ir techninio tvarkymo galimybes. Aptarti radioaktyviųjų atliekų programos įgyvendinimo grafiko ir skiriamų resursų klausimai, pateiktos išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai.

Patirtis įgyta dirbant ARTEMIS misijoje galės būti panaudota rengiantis tokiai misijai Lietuvoje, kuri suplanuota 2021 m.