Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Ignalinos AE plane nustatyti radionuklidų ribiniai aktyvumai neviršijami

Ignalinos atominė elektrinė (foto M. Urvakis)

2018 m. birželio 26 d. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistai atliko palyginamuosius iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) kontroliuojamosios zonos šalinamų medžiagų ir atliekų jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios matavimus ir patikrino, kaip vykdoma į aplinką išmetamų radionuklidų kontrolė.
Siekiant įsitikinti, ar tinkamai Ignalinos AE atlieka kontrolinius matavimus, buvo atlikti medžiagų ir atliekų, kurių savitieji ir paviršiniai aktyvumai neviršija nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių, paviršinės dozės galios matavimai. Išmatuotos paviršinės dozės galios reikšmės prie medžiagų ir atliekų paviršiaus neviršijo nustatyto lygio – 0,2µSv/val (0,2 mikrosivertų per valandą).

 

Nebekontroliuojamųjų lygių patikrinamiesiems matavimams buvo paimti betono laužo ir demontuotos elektros įrangos reprezentatyvieji mėginiai. Radionuklidų išmetimo į aplinką palyginamiesiems matavimams buvo paimti aerozolių filtrai iš Ignalinos AE reaktoriaus pastatų ventiliacijos sistemos ir vanduo iš išleidimo kanalo į Drūkšių ežerą.

 

Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikimų nenustatyta. Pasirinktų medžiagų bei reprezentatyviųjų mėginių (skaldyto betono, varžų) matavimo rezultatai rodo, kad mėginių savitieji aktyvumai neviršija nebekontroliuojamųjų lygių. Vandens išleidimo kanalo vandenyje esančių dirbtinės kilmės radionuklidų aktyvumai ir radionuklidų išmetimo į orą aktyvumai neviršija Ignalinos AE plane nustatytų radionuklidų ribinių aktyvumų.

 

Palyginamųjų matavimų metu paimtus mėginius tyrė Aplinkos apsaugos agentūros specialistai.