Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pateikta ataskaita apie Europos Tarybos direktyvoje 2011/70/EURATOMAS nustatytų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje

2018 m. liepos mėn. VATESI Europos Komisijai pateikė 2-ąją nacionalinę ataskaitą apie 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvos 2011/70/EURATOMAS (toliau – Direktyva), kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema, nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje.

Ataskaitoje pateikta išsami informacija kaip yra įgyvendinti Direktyvoje nustatyti branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos tikslai ir užtikrinamas kiek įmanoma aukštesnis branduolinės saugos lygis Lietuvoje esančiuose branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose. Taip pat pateikta informacija apie Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programą bei jos įgyvendinimą.

Nuo 2015 m., kada buvo pateikta pirmoji nacionalinė ataskaita, Lietuvoje buvo patvirtinta nauja Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programa, atlikti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą reglamentuojančių, teisės aktų pakeitimai.  

Per pastarąjį laikotarpį pradėta eksploatuoti nauja panaudoto branduolinio kuro saugykla (PBKS-2), išduotos licencijos eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš senųjų saugyklų įrenginius bei šių atliekų apdorojimo ir saugojimo kompleksą, statyti trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyną. Taip pat, buvo pradėtos trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno statybos,  toliau tęsiami Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektai.

Ataskaita parengta bendradarbiaujant su Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Radiacinės saugos centru, VĮ Ignalinos atomine elektrine ir VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra.


Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ataskaita apie Europos Tarybos direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje (anglų k., pdf)