Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Atliktas branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolės patikrinimas Ignalinos AE

2018 m. liepos 18 d. VATESI atliko branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolės patikrinimą VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Ignalinos AE). VATESI specialistai patikrino, ar branduolinės paskirties prekės, kurias įmonė importavo ir kurioms buvo išduoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir VATESI galutinį panaudojimą patvirtinantys raštai, yra Ignalinos AE ir naudojamos pagal prisiimtus garantinius įsipareigojimus.

Patikrinimo metu pažeidimų ar gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.


Branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekės – prekės, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, susijusiems su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba.