Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI suderino Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko periodinio saugos vertinimo ataskaitą

Birželio 18 d. VATESI suderino Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) 1-ojo energijos bloko periodinio saugos vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita).

Ataskaitoje įvertinta Ignalinos AE 1-ame energijos bloke eksploatuojamų įrengimų būklė, taip pat šios būklės prognozė iki kito periodinio saugos vertinimo, išanalizuotos įdiegtos modifikacijos, senėjimo valdymo bei radiacinės saugos užtikrinimo priemonės, atlikta gaisro pavojaus analizė bei įvertinti kiti saugai svarbūs aspektai. Tokį vertinimą atliko VĮ Ignalinos atominė elektrinė, kuri yra atsakinga už 1-ojo energijos bloko saugos užtikrinimą.

VATESI specialistams peržiūrėjus ir įvertinus pateiktą Ataskaitą buvo nustatyti trūkumai ir netikslumai aprašant sistemų ir elementų būklės įvertinimą, saugos analizės rezultatus ir jų įvertinimą, radiologinį poveikį aplinkai, kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių užtikrinimą, avarinę parengtį ir įrenginių senėjimo valdymą, nebuvo pateikta saugai svarbių įrenginių tinkamos būklės prognozė iki kito 1-ojo energijos bloko periodinio saugos vertinimo. Atsižvelgdama į VATESI pateiktas pastabas, VĮ Ignalinos atominė elektrinė ataskaitą patikslino. VATESI specialistams išnagrinėjus patikslintą ataskaitą buvo įsitikinta, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė gali toliau saugiai eksploatuoti Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko saugai svarbius įrenginius, užtikrinančius būtinas vykdyti saugos funkcijas tiek panaudoto branduolinio kuro iškrovimo iš kuro išlaikymo baseinų, tiek ir nebereikalingos įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo metu.  

Periodinio saugos vertinimo tikslas – nustatyti, ar, atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo ir branduolinės energetikos objekto aikštelės ir jos aplinkos pokyčius, į konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimą ir kitus saugai galinčius turėti įtakos veiksnius, yra užtikrinama, kad pats objektas ir jame vykdoma veikla atitinka projektą, teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus. Periodinis saugos vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas 10 metų – toks reikalavimas yra nustatytas Branduolinės saugos įstatyme atsižvelgiant į Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijas.

Ignalinos AE 1-asis energijos blokas galutinai sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d. vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutarties 4 protokolo įsipareigojimus ir jame šiuo metu vykdomi pasirengimo nutraukti eksploatavimą darbai, išmontuojama saugos užtikrinimui nebereikalinga įranga.


VATESI parengta Ignalinos atominės elektrinės 1-ojo energijos bloko periodinio saugos vertinimo ataskaitos peržiūros ir įvertinimo ataskaitos santrauka (pdf).