Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus

2018 m. birželio 1 d. viešoji įstaiga „LST Sert“ išdavė atitikties sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad VATESI kokybės vadybos sistema atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus branduolinės saugos, branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų ir branduolinių bei branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo valstybinio reglamentavimo ir priežiūros veiklos srityse. Sertifikatas išduotas atsižvelgiant į 2018 m. balandžio mėnesį viešosios įstaigos „LST Sert“ atlikto pakartotinio sertifikavimo audito rezultatus. Pirmą kartą sertifikatą pagal ISO 9001 standarto 2008 m. versiją VATESI gavo 2015 m. birželį.

VATESI įdiegta ir nuolat tobulinama kokybės vadybos sistema padeda užtikrinti aukštą VATESI teikiamų paslaugų kokybę, vykdomos veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą.


Daugiau informacijos apie VATESI kokybės vadybos sistemą