Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Lietuvoje įgyvendintos visos „streso testų“ rekomendacijos (patikslinta)

2018 m. gegužės 25 d. VATESI pateikė Europos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų grupei (angl. European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG) Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano galutinę įgyvendinimo ataskaitą, kuria informuojama, kad Lietuvoje užbaigti visi po atliktų „streso testų“ suplanuoti darbai.

Ataskaitoje pateikta informacija apie Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus. Plano priemonės buvo parengtos atsižvelgiant į įgytos patirties po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje.

Visos plane numatytos priemonės, susijusios su galutinai sustabdytais Ignalinos AE energijos blokais ir panaudoto branduolinio kuro saugyklomis, buvo įgyvendintos iki 2015 m. Iš jų būtų galima išskirti naujos vandens lygio matavimo įrangos abiejų energijos blokų panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuose įdiegimą. Įdiegta įranga skirta stebėti vandens lygį panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuose. Labai mažai tikėtinų (neprojektinių) avarijų atvejais, elektrinės darbuotojams ši įranga padės priimti sprendimus, kad būtų tinkamai suvaldytos tokios avarijos ar sušvelninti jų padariniai. Kitos pagal planą įdiegtos priemonės: skirtingose Ignalinos AE išorinėse pastatų vietose sumontuoti elektros lizdai avariniams mobiliems dyzeliniams generatoriams prijungti, įvertintas Ignalinos AE Avarijų valdymo centro atsparumas neprojektiniam žemės drebėjimui, patikslintos atitinkamos avarinės parengties instrukcijos, įvertintos panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų projekte numatytos vandens lygio ir temperatūros matavimo įrangos veikimo galimybės neprojektinių avarijų sąlygomis.

Dvi paskutines priemones, susijusias su branduolinės saugos reglamentavimo stiprinimu Lietuvoje, VATESI įgyvendino 2018 m. kovo mėnesį, kai patikslino Branduolinės saugos reikalavimus BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“: buvo detalizuoti reikalavimai saugai svarbių sistemų atsparumui vidiniams ir išoriniams poveikiams bei panaudoto branduolinio kuro saugai užtikrinti, įskaitant matavimo prietaisų patikimumą sunkiųjų avarijų valdymo sąlygomis, patikslinti reikalavimai avarinio eksploatavimo instrukcijoms bei techninių priemonių panaudojimui neprojektinių avarijų metu.

Ataskaita yra teikiama atsižvelgiant į ENSREG sprendimą, kuris įpareigoja visas „streso testuose” dalyvavusias šalis periodiškai skelbti informaciją apie nacionalinių branduolinės saugos gerinimo planų (angl. National Action Plans) įgyvendinimo eigą ir rezultatus.  


Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo galutinė ataskaita (angl. klb).

Daugiau informacijos apie Lietuvos branduolinės saugos gerinimo planą ir „streso testus“.