Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų priežiūra

2018 m. balandžio 19 d. VATESI specialistai patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė atlieka eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų priežiūrą. Šio patikrinimo metu buvo tikrinama, kaip organizuojama ir užtikrinama Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (PBKS-2), Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso, Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir rūšiavimo įrenginio statinių  saugai svarbių konstrukcijų techninė priežiūra.

Patikrinimo metu pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių nenustatyta.