Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI suderino skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo komplekso periodinio saugos vertinimo ataskaitą

Balandžio 12 d. VATESI suderino VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatuojamo skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo komplekso periodinio saugos vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita).

Ignalinos AE atliko skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo komplekso periodinį saugos vertinimą ir pateikė ataskaitą VATESI peržiūrėti ir įvertinti. Periodinė eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų saugos peržiūra, pagal daugelio kitų šalių taikomą praktiką, turi būti atliekama ne rečiau nei kas 10 metų.

VATESI specialistams išnagrinėjus pateiktą ataskaitą, nebuvo nustatyta saugos trūkumų, dėl kurių Ignalinos AE negalėtų toliau saugiai eksploatuoti komplekso pagal esamą projektą artimiausius 10 metų. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo komplekso sauga yra užtikrinta tinkamai.

Periodinio saugos vertinimo tikslas – nustatyti, ar, atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo ir branduolinės energetikos objekto aikštelės ir jos aplinkos pokyčius, į konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimą ir kitus saugai galinčius turėti įtakos veiksnius, yra užtikrinama, kad pats objektas ir jame vykdoma veikla atitinka projektą, teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus.

Komplekse atliekos su cemento mišiniu supilamos į statines, kurios dedamos į saugojimo konteinerį ir radioaktyviųjų atliekų pakuotės saugomos sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Pagal projektą bus sucementuota apie 6000 kubinių metrų skystųjų radioaktyviųjų atliekų, kurios saugykloje gali būti saugomos iki 2066 metų.VATESI parengta Skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimo komplekso periodinio saugos vertinimo peržiūros ir įvertinimo ataskaitos santrauka (pdf).