Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip eksploatuojami kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir rūšiavimo įrenginiai Ignalinos AE

2018 m. vasario 22 d. VATESI specialistai patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Ignalinos AE) eksploatuoja kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir rūšiavimo  įrenginius.

Patikrinta, ar Ignalinos AE tinkamai rūšiuojamos ir registruojamos radioaktyviosios atliekos, ar nėra nukrypimų nuo įrenginių eksploatavimo ribų ir sąlygų, taip pat, kaip vykdoma saugai svarbių sistemų ir komponentų techninė priežiūra.

2017 m. gruodžio 7 d. patikrinimo metu nustatytas pažeidimas dėl radioaktyviųjų atliekų rūšiavimo yra pašalintas. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš esamų saugyklų darbai, kuriems buvo naudojama techniškai netvarkingos būklės įranga, kaip nustatyta atliekant patikrinimą gruodžio 19 d., yra sustabdyti iki kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai.

Papildomų pažeidimų ar neatitikčių patikrinimo metu nenustatyta.