Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip vykdomi labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno statybos darbai

2018 m. vasario 6 d. VATESI atliko silpno grunto pašalinimo iki VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno (toliau – atliekynas) konstrukcijų statybos-montavimo pradžios patikrinimą.

Tikrinta, ar atliekyno statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą ir normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus ir kaip Ignalinos AE valdo su atliekyno statyba susijusius procesus.

Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad ne visi  atliekyno statybos darbai vykdomi laikantis atliekyno projekto bei normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų.

Ignalinos AE vadybos dokumentuose nėra iki galo reglamentuota, kaip Ignalinos AE vykdo atliekyno statybos priežiūrą. Taip pat, dokumentuose nėra numatyti ir statybos metu nėra atliekami bandymai, skirti įsitikinti, kad atliekyno pamato pagrinde nėra silpnų gruntų, tokių kaip durpės. Tvirtas pagrindas reikalingas užtikrinti pamato ir ant jo sukrautų pakuočių su radioaktyviosiomis atliekomis stabilumą, atlaikyti galimus grunto poslinkius ir tokiu būdu išlaikyti aliekyno vientisumą daugiau nei 100 metų.

Nustatyti pažeidimai gali daryti neigiamą įtaką atliekyno branduolinei ir radiacinei saugai, todėl VĮ Ignalinos atominei elektrinei buvo išsiųstas privalomas vykdyti nurodymas su reikalavimu pašalinti pažeidimus.


Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas statomas Visagino savivaldybėje, šalia uždarytos Ignalinos AE.  Jį sudarys trys moduliai, kurių kiekvienas galės talpinti iki 20 tūkst. kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų. Projekte numatyta, kad modulių užpildymas radioaktyviosiomis atliekomis tęsis apie 20 metų. Po to dar 30 metų bus vykdoma aktyvioji atliekyno priežiūra (radiologinė stebėsena, užtikrinama fizinė sauga, vykdomi aplinkos tvarkymo darbai), o vėliau, dar 70 metų, išliks ribojimas naudoti žemę.

Šiuo metu vyksta atliekyno statybos darbai, kuriuos pabaigti planuojama 2018 m. pabaigoje.