Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI komentaras dėl karštųjų bandymų eigos kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse

VĮ Ignalinos atominė elektrinė kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekse (B2/3/4 projektas) vykdo karštuosius bandymus (t.y. bandomasis technologinių operacijų patikrinimas su radioaktyviosiomis atliekomis).


Karštųjų bandymų metu paaiškėjo dalies radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrangos neatitikimai techninio projekto reikalavimams.


VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2017 m. gruodžio 29 d. su šia įranga susijusius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbus sustabdė ir galės atnaujinti tik po to, kai šie neatitikimai bus pašalinti. Kitos įrangos bandymai tęsiami.


Nurodyti neatitikimai negali būti klasifikuojami kaip incidentai pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES), nes darbuotojų apšvitos dozių ribinės vertės nebuvo viršytos ir radioaktyviųjų medžiagų išmetimų į aplinką bei konteinerių užkrovimo radioaktyviosiomis atliekomis radioaktyvumo lygio viršijimo nenustatyta.


Visiška atsakomybė už visų Ignalinos atominės elektrinės aikštelėje esančių branduolinės energetikos objektų saugą tenka šiuos objektus eksploatuojančiai organizacijai – VĮ Ignalinos atominei elektrinei.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo branduolinės energetikos saugos reglamentavimą ir priežiūrą Lietuvoje.


Apie visus visuomenės saugumui svarbius įvykius ar incidentus, jeigu jie nutiktų, būtų informuojama nedelsiant.