Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip Ignalinos AE vykdo 2-ojo energijos bloko turbinų salės įrenginių išmontavimo darbus

Ignalinos AE išmontavimo darbai

2017 m. gruodžio 20 d. VATESI patikrino, kaip Ignalinos AE vykdomi 2-ojo energijos bloko turbinų salės įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai.

VATESI specialistai patikrino, kaip aikštelėje yra izoliuojama ir ženklinama eksploatacijoje liekanti įranga bei rūšiuojamos ir saugojamos išmontavimo metu susidariusios radioaktyviosios atliekos, ar atlikti 2-ojo energijos bloko turbinų salės įrenginių išmontavimo darbai atitinka pateiktus techninio priėmimo aktus.

Taip pat buvo išmatuota jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia 2-ojo energijos bloko turbinų salėje ir 1-ojo energijos bloko patalpose, kur šiuo metu įrenginėjama radioaktyviųjų atliekų pirminio apdorojimo aikštelė. Šie matavimai atlikti siekiant patikrinti, ar užfiksuoti dydžiai neviršija nustatytų normų ir šiose patalpose darbus atliekantys darbuotojai nepatiria didesnių nei numatyta apšvitos dozių. Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių nenustatyta.

 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės duomenimis, nuo 2-ojo bloko turbinų salės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo projekto pradžios, yra išmontuota 12 tūkst. 777 tonos įrangos iš planuojamų 18 tūkst. tonų Didžiąją dalį šios įrangos sudaro turbinos ir turbinų sistemų dalys, siurbliai, armatūra ir vamzdynai.

 

Atliekų pirminio apdorojimo aikštelė skirta tvarkyti radioaktyviąsias atliekas – jas smulkinti, dezaktyvuoti, taip pat laikinai saugoti.  Šioje aikštelėje bus tvarkomos radioaktyviosios atliekos prasidėjus Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko reaktoriaus sistemų išmontavimo darbams. Baigti įrengti aikštelę planuojama 2019 m. pradžioje.

 

Dezaktyvavimas – radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo įrenginių ir kitų objektų.