Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI gavo VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros paraišką išduoti licenciją Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimui

2018 m. sausio 15 d. VATESI gavo VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) paraišką išduoti branduolinės energetikos srities veiklos licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą.

VATESI sprendimą dėl licencijos išdavimo priims po visų tinkamai įformintų licencijai gauti reikalingų dokumentų įvertinimo.

Eksploatavimo nutraukimo licencijos RATA prašo planuodama išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Išimtas atliekas planuojama surūšiuoti ir išvežti į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur jos bus apdorotos ir padėtos saugoti į tam pritaikytas saugyklas šalia Ignalinos AE.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo metu susidarys apie 300 m³ radioaktyviųjų atliekų, tai yra apie 0,23 proc. visų  Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų.

Sutvarkius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę, ji galės būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų.  


Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – tai 200 m³ talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 metrų gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta 1989 m. Joje laikomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų 1963–1989 m. surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra 9 km atstumu nuo Maišiagalos ir 40 km nutolusi nuo Vilniaus.