Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI patikrino, kaip įrengiama atliekų pirminio apdorojimo aikštelė Ignalinos AE

2017 m.  spalio 26 d. VATESI patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo radioaktyviųjų atliekų pirminio apdorojimo aikštelės įrengimo 1-jame energijos bloke darbus.

VATESI specialistai patikrino, kaip aikštelėje yra ženklinama eksploatacijoje liekanti įranga, rūšiuojamos bei saugomos aikštelės įrengimo  metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. Tikrinta, kaip įgyvendintos aikštelėje esančios įrangos modifikacijos – įdiegtos suspausto oro, vandentiekio ir drenažo vamzdynų, taip pat elektros tinklų ir apšvietimo sistemos, bei kaip vykdomi ventiliacijos įrengimo darbai.

Taip pat VATESI patikrino, ar atlikti atliekų pirminio apdorojimo aikštelės įrengimo darbai (tarp jų kranų kelių montavimas ir keliamųjų mechanizmų įrengimas) atitinka pateiktus techninius darbų priėmimo aktus.  

Patikrinimo metu branduolinės saugos reikalavimų pažeidimų ar neatitikčių gerajai praktikai nenustatyta.

VATESI  specialistai rekomendavo patobulinti Ignalinos AE radiacinei saugai užtikrinti skirtas vidaus darbo tvarkos taisykles – įtraukti nuostatas, įpareigojančias daryti įrašus apie Ignalinos AE darbuotojų, išeinančių iš užterštų patalpų, aprangos užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis matavimo rezultatus.


Atliekų pirminio apdorojimo aikštelė skirta tvarkyti radioaktyviąsias atliekas – jas smulkinti, dezaktyvuoti, taip pat laikinai saugoti.  Šioje aikštelėje bus tvarkomos radioaktyviosios atliekos prasidėjus pagrindiniams Ignalinos AE 1-ojo energetinio bloko išmontavimo darbams. VĮ Ignalinos atominė elektrinė aikštelės įrengimo darbus planuoja baigti 2019 m. pradžioje.

Dezaktyvavimas – radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo įrenginių ir kitų objektų.