Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Europos Sąjungos Tarybos Direktyvos nuostatos dėl branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemos perkeltos į Lietuvos teisę

2017 m. į Lietuvos teisę buvo perkeltos Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2014/87

/Euratomas nuostatos.


2014 m. liepos 8 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė direktyvą 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema. Siekiant perkelti šios direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, buvo priimti Branduolinės energijos įstatymo ir Branduolinės saugos įstatymo pakeitimai.

Nacionalinėje teisėje įtvirtinti direktyvoje numatyti branduolinės saugos tikslai, kurie yra privalomi naujų branduolinės energetikos objektų projektavimui ir siektini jau statomiems ar eksploatuojamiems objektams. Patobulinti reikalavimai branduolinės energetikos objektų periodinei saugos analizei ir pagrindimui, kartu nustatant procedūrinius periodinio vertinimo ataskaitos peržiūros aspektus. Tokia analizė ir pagrindimas turi būti atliekami ne rečiau nei kas 10 metų visiems Lietuvoje esantiems branduolinės energetikos objektams.

Įstatymuose praplėstos nuostatos, susijusios su suinteresuotų subjektų, įskaitant visuomenę, informavimu, taip pat reglamentuojamas visuomenės dalyvavimas priimant esminius sprendimus branduolinės energetikos srityje. Pastarosios nuostatos bus privalomos išduodant leidimus ir licencijas.

Taip pat buvo patobulintas direktyvoje nustatytų tarptautinių ekspertinių įvertinimų organizavimo reglamentavimas.

Perkėlus Direktyvos nuostatas, Lietuvoje yra įgyvendinama Europos Sąjungos teisė ir sudarytos papildomos sąlygos užtikrinti aukštą branduolinės saugos lygį šalyje.


Taip pat 2017 m. patvirtintuose Branduolinės energijos įstatymo ir Branduolinės saugos įstatymo pakeitimuose bei Radiacinės saugos įstatymo pakeitime papildytos avarinės parengties įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai nuostatos, siekiant veiksmingiau pasirengti galimoms avarijoms Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. Taip pat patobulinta licencijų išdavimo tvarka, tiksliau reglamentuojami Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vykdomų neplaninių patikrinimų pagrindai.