Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI leido pradėti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekso karštuosius bandymus

Spalio 12 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei elektrinei eksploatuoti naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų rūšiavimo, apdorojimo, pakavimo ir saugojimo kompleksą.


Ši licencija leidžia pradėti taip vadinamus karštuosius bandymus. Karštųjų bandymų metu, įrenginyje bus rūšiuojamos, apdorojamos (deginamos, presuojamos) kietosios radioaktyviosios atliekos. Dalis atliekų bus dedamos į konteinerius ir cementuojamos bei laikinai saugomos (B3/4 projektas), kol bus įrengtas mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynas (B25-1 projektas). Panaudoti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir kietosios radioaktyviosios atliekos, kurios dėl savo savybių nebus dedamos į šį atliekyną, įrenginyje bus rūšiuojami ir dedami į konteinerius saugoti ilgesniam laikotarpiui. Tokiu būdu realiomis sąlygomis bus patikrintos įrenginių technologinės operacijos.


Sėkmingai atlikusi karštuosius bandymus ir patikrinusi įrenginių technologines operacijas, įrodžiusi, kad visi tvarkymo veiksmai su radioaktyviomis atliekomis vykdomi pagal nustatytus reikalavimus ir gavusi VATESI leidimą, VĮ Ignalinos atominė elektrinė galės rūšiuoti, apdoroti, pakuoti ir saugoti kietąsias radioaktyvias atliekas, susidariusias veikiant elektrinei ar jos eksploatavimo nutraukimo metu.


Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje visos radioaktyviosios atliekos turi būti sutvarkytos taip, kad gyventojai ir aplinka būtų apsaugoti nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija licenciją statyti šį radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį išdavė 2009 m.

 

 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių atnaujintos saugos analizės santrauka (pdf)