Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Pateikta ataskaita apie Europos Tarybos direktyvos 2011/70/EURATOMAS, nustatančios panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistemą, įgyvendinimą Lietuvoje

Europos Komisijos logotipas.

2021 m. liepos 21 d. VATESI Europos Komisijai pateikė ataskaitą apie 2011 m. liepos 19 d. Tarybos Direktyvos 2011/70/EURATOMAS, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo sistema (toliau – Direktyva), nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje.

Ataskaitoje pateikta išsami informacija, kaip yra įgyvendinti Direktyvoje nustatyti branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos tikslai ir užtikrinamas aukštas branduolinės saugos lygis Lietuvoje esančiuose branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose. Taip pat atnaujinta informacija apie šalyje pradėjusius veikti naujus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, radioaktyviųjų atliekų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių bei panaudoto branduolinio kuro tvarkymą, valstybinę šių atliekų tvarkymo priežiūrą ir per pastaruosius trejus metus įvykusius pokyčius šiose srityse.

Per pastarąjį trejų metų laikotarpį iš galutinai sustabdytos Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE)  1-ojo reaktoriaus ir kuro išlaikymo baseinų iškrautas visas panaudotas branduolinis kuras ir pervežtas saugoti į antrąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, pastatytas labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas, išduotas leidimas vykdyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš senųjų saugyklų įrenginių pramoninį eksploatavimą, taip pat licencija vykdyti uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą, toliau tęsiami Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo (išmontavimo) projektai. 2021 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2021–2030 m. branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programą. Programoje nubrėžtos strateginės gairės ir nustatytos konkrečios priemonės, skirtos užtikrinti saugų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą, ir kad visos Lietuvoje susidariusios ir susidarysiančios radioaktyviosios atliekos būtų tinkamai sutvarkytos, siekiant apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepalikti nepelnytos naštos ateities kartoms.

Ataskaita parengta bendradarbiaujant su Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Radiacinės saugos centru ir VĮ Ignalinos atomine elektrine.

Direktyva įpareigoja Europos Sąjungos Bendrijos šalis rengti ir teikti Direktyvos nuostatų įgyvendinimo nacionalines ataskaitas. Lietuva tokio pobūdžio ataskaitą pateikė trečią kartą (pirmoji ataskaita pateikta 2015 m., antroji –  2018 m.). Remdamasi valstybių narių ataskaitomis, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia bendrą Direktyvos įgyvendinimo Bendrijos šalyse apžvalgą, formuluoja iššūkius ir rekomendacijas jiems įveikti.


Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ataskaita apie Europos Tarybos direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje (anglų k., pdf)