Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrintos Ignalinos AE avarijų valdymo priemonės

Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų salė

Rugsėjo 19 d. VATESI atliko avarijų valdymo priemonių Ignalinos AE patikrinimą. VATESI specialistai tikrino, kaip Ignalinos AE, vykdydama eksploatavimo nutraukimo ir kitus darbus, laikosi su avarijų prevencija, avarijų valdymu ir avarijų padarinių likvidavimu susijusių VATESI nustatytų branduolinės saugos reikalavimų.

 

Tikrinta, kaip elektrinėje yra mokomi eksploatavimo nutraukimo darbus atliekantys ir techniniame pagalbos centre dirbantys darbuotojai, kaip organizuojamos pratybos ir kaip peržiūrimi bei tobulinami avarijų prevencijai, avarijų valdymui ir avarijų padarinių likvidavimui skirti dokumentai.

 

Taip pat, VATESI specialistai įvertino Ignalinos AE projektinių avarijų padarinių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metu likvidavimo instrukcijose ir neprojektinių avarijų valdymo gairėse labai mažai tikėtinų įvykių metu numatytos panaudoti įrangos (mobiliųjų dyzelinių elektros generatorių, numatytų panaudoti įvykus visiškam elektros energijos tiekimo praradimui) būklę.

 

Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.