Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI patikrino, kaip Ignalinos AE laikosi branduolinės saugos reikalavimų atlikdama saugyklų pastatų modifikaciją

2017 m. rugpjūčio 18 d. VATESI patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Ignalinos AE) atlieka kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (157 ir 157/1 pastatų) saugai svarbių konstrukcijų techninę priežiūrą saugyklų pastatų modifikacijos metu.  

VATESI specialistai patikrino saugyklų statinių saugai svarbių konstrukcijų techninių apžiūrų periodiškumą, apimtį, kaip dokumentuojami apžiūrų rezultatai ir organizuojami remonto darbai. Taip pat patikrinta, kaip Ignalinos AE stebi saugyklų statinių pamatų nuosėdžius ir išorinių sienų pleišėtumą bei analizuoja gautus duomenis.

Patikrinimo metu nustatyti 3 pažeidimai. Ignalinos AE, atlikdama kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų 157/1 pastato modifikaciją, neparengė šio pastato konstrukcijų techninės priežiūros normatyvinių techninių dokumentų. Taip pat nustatyta, kad atlikdama 157/1 pastato pamatų nuosėdžių stebėjimą ir stebėjimo rezultatų analizę modifikacijos metu Ignalinos AE nevertina, ar gauti rezultatai neviršija techniniame projekte nustatyto leistino dydžio. Trečiasis pažeidimas nustatytas saugyklų pastatų apžiūros metu – viena iš 157 pastato betono konstrukcijų neapsaugota nuo išorinio vandens poveikio.

Nustatyti pažeidimai gali daryti neigiamą poveikį saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų būklei bei neigiamą įtaką radiacinei saugai kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo metu, todėl VĮ Ignalinos atominei elektrinei buvo išsiųstas privalomas vykdyti nurodymas su reikalavimu pašalinti pažeidimus iki 2017 m. spalio 30 d.  


Saugyklų pastatų pamatų nuosėdžius ir išorinių sienų pleišėtumą būtina stebėti,  siekiant išlaikyti pamatų ir sienų vientisumą. Taip užtikrinama viena iš saugos funkcijų – vientisos konstrukcijos veikia kaip fiziniai barjerai, kurie sulaiko radionuklidus, ir saugo žmones bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.  

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų pastatų modifikacija skirta sumontuoti radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginius. Pabaigus modifikaciją sukauptas kietąsias radioaktyviąsias atliekas iš šių saugyklų bus galima išimti, sutvarkyti ir perkelti į naujai pastatytą kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą bei ten laikyti, kol bus įrengti atliekynai.