Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolės patikrinimas Ignalinos AE

2017 m. liepos 26 d. VATESI patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Ignalinos AE) atlieka branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolę. VATESI specialistai tikrino, ar branduolinės paskirties prekės, kurias importavo Ignalinos AE ir kurioms buvo išduoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir VATESI galutinį panaudojimą patvirtinantys raštai, yra įmonėje ir yra naudojamos pagal deklaruotą paskirtį. Taip pat buvo patikrinta, kaip įmonėje tvarkomi ir atnaujinami su strateginių prekių kontrole susiję duomenys bei dokumentai.

Patikrinimo metu buvo nustatytas 1 pažeidimas – dalis materialinių vertybių, priskiriamų dvejopo naudojimo prekėms, saugojimo vietose nėra tinkamai pažymėtos ir nėra saugomos atskirai nuo kitų materialinių vertybių, taip pažeidžiant nustatytus reikalavimus.

Taip pat VATESI specialistai pateikė rekomendacijas, kaip sklandžiau vykdyti Ignalinos AE turimų branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių apskaitą bei apibendrinti turimą informaciją apie šių prekių įsigijimą, galutinį panaudojimą ar saugojimo vietą.

VĮ Ignalinos atominei elektrinei buvo išsiųstas VATESI viršininko privalomas vykdyti nurodymas su reikalavimu pašalinti nustatytą pažeidimą iki 2017 m. rugsėjo 15 d.


Branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekės – prekės, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, susijusiems su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba.