Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip naujoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje valdomas saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimas

2017 m. liepos 27 d. VATESI patikrino, kaip Ignalinos AE užtikrina saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymą naujoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje.

VATESI specialistai patikrino, kaip Ignalinos AE atlieka pagal su VATESI suderintą senėjimo valdymo programą numatytus darbus, vykdo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kurių senėjimą būtina valdyti, atranką bei šių saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų stebėseną ir kontrolę.

Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių gerajai praktikai nenustatyta.


Senėjimas ir senėjimo valdymas branduolinės energetikos objektuose. Eksploatuojant branduolinės energetikos objektus, veikiant eksploataciniams faktoriams, nuolat vyksta saugai svarbių sistemų ir elementų fiziniai-cheminiai pokyčiai, kurie gali silpninti įrenginių konstrukcines ir funkcines savybes. Valdyti senėjimą būtina siekiant įvertinti branduolinio energetikos objekto saugai svarbių sistemų ir elementų savybių pokytį laike ir numatyti bei panaudoti būtinas koreguojamąsias priemones, taip palaikant tinkamą saugos lygį.