Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI patikrino, kaip Ignalinos AE eksploatuoja ir prižiūri techninio vandens tiekimo sistemą

2017 m. birželio 21 d. VATESI atliko Ignalinos AE techninio vandens tiekimo sistemos eksploatavimo ir techninės priežiūros patikrinimą.  

VATESI specialistai apsilankė Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko kranto siurblinėje ir patikrino joje esančios įrangos būklę, eksploatavimo ir techninės priežiūros žurnalus, kontrolės ir matavimo prietaisų rodmenis ir jų metrologinę patikrą patvirtinančius dokumentus, kaip laikomasi eksploatavimo instrukcijose nustatytų reikalavimų.

Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių gerajai praktikai nenustatyta.


Techninis vanduo – Drūkšių ežero vanduo, kuris naudojamas Ignalinos AE šilumą išskiriančiai technologinei įrangai aušinti (avarinio elektros tiekimo dyzeliniams generatoriams, įvairiems šilumokaičiams, siurbliams ir aušintuvams). Techninis vanduo taip pat naudojamas ir Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo blokų gaisro gesinimo sistemoje.