Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Lietuva rengiasi priimti tarptautinę fizinės saugos ekspertų misiją

2017 m. gegužės 8–9 d. Visagine ir Vilniuje vyko Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) fizinės saugos patarėjų misijos (toliau – IPPAS misija) parengiamasis susitikimas. VATESI organizuotame susitikime dalyvavo TATENA ekspertai, p. Atanasija Fragojanis (Atanasia Fragoyannis), JAV branduolinę saugą reguliuojančiosios institucijos Branduolinio ginklo neplatinimo ir Tarptautinio branduolinio saugumo padalinio vyriausioji patarėja, IPPAS misijos vadovė, ir p. Kristofas Horvatas (Kristof Horvath), TATENA Branduolinio saugumo departamento vyresn. pareigūnas, IPPAS misijos TATENA techninis koordinatorius,  atstovai iš Vyriausybės kanceliarijos,  Valstybės saugumo departamento, Vidaus reikalų ministerijos ir kitų jai pavaldžių institucijų, Energetikos ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Radiacinės saugos centro, VĮ Ignalinos atominės elektrinės ir VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros.

Gegužės 8 d.  IPPAS misijos vadovė ir TATENA techninis koordinatorius lankėsi  Ignalinos AE. Gegužės  9 d. VATESI, Radiacinės saugos centras ir kitų dalyvavusių institucijų atstovai pristatė savo veiklą branduolinio saugumo ir fizinės saugos srityse. IPPAS misijos vadovė ir techninis koordinatorius  kartu su Lietuvos atsakingomis institucijomis aptarė ir suderino IPPAS misijos apimtį ir būsimą darbotvarkę.

IPPAS misija Lietuvoje vyks 2017 m. spalio mėn.

TATENA rengiama IPPAS misija yra skirta įvertinti šalies esamą branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų fizinės saugos režimą. Misijos metu, atsižvelgdami į atnaujintą Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvenciją bei TATENOS branduolinio saugumo dokumentų serijos rekomendacijas, tarptautiniai ekspertai vertina fizinę saugą reglamentuojančius šalies teisės aktus, saugumo priemones ir kaip jos taikomos branduolinės energetikos objektuose, bei transportuojant branduolines ir kitas radioaktyviąsias medžiagas. Taip pat misijos metu ekspertai iš įvairių šalių dalijasi tarptautine gerąją praktika fizinės saugos srityje.


Daugiau informacijos apie IPPAS misijas.