Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI patikrino radiacinės kontrolės sistemą naujoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje

2017 m. kovo 23 d. VATESI patikrino, kaip Ignalinos AE naujoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (toliau – saugykla) įrengta ir veikia radiacinės kontrolės sistema, skirta radiologinių sąlygų saugykloje ir jos teritorijoje stebėjimui, darbuotojų apšvitos vertinimui ir radionuklidų, galinčių patekti į aplinką, aktyvumo matavimui.

VATESI specialistai įvertino, ar radiacinės kontrolės sistemos komponentai įdiegti vadovaujantis techninio projekto dokumentais. Siekiant įvertinti šių komponentų funkcionalumą buvo tikrinama informacija, kurią pateikia komponentų matavimo duomenų išvesties monitoriai ir šią informaciją apdorojantys personaliniai kompiuteriai, taip pat buvo analizuojami radiacinės kontrolės sistemos komponentų funkcionalumą pagrindžiantys dokumentai.

Patikrinimo metu branduolinės saugos reikalavimų pažeidimų ar neatitikčių gerajai praktikai nenustatyta.