Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Patikrinta, kaip Ignalinos AE užtikrinama sauga vežant radioaktyviąsias medžiagas

2017 m. balandžio 19 d. VATESI patikrino priemones, kuriomis užtikrinama sauga, vežant radioaktyviąsias medžiagas Ignalinos AE teritorijoje.
 
Patikrinimo metu apžiūrėtos priemonės ir įranga, naudojamos vežti radioaktyviuosius krovinius, bei ekipažo saugos užtikrinimo priemonės, skirtos naudoti reaguojant avarijos atveju, pavyzdžiui, nuvirtus konteineriui su radioaktyviosiomis atliekomis nuo specialiojo transporto platformos. Taip pat patikrinta, kaip Ignalinos AE užtikrinama darbuotojų kvalifikacija ir pasirengimas vežti radioaktyviuosius krovinius, pasirinktinai patikrinti eksploataciniai dokumentai, nustatantys krovinį lydinčių darbuotojų veiksmus normaliomis sąlygomis ir įvykus avarijai, bei avarinio pasirengimo priemonės.

Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių nenustatyta. Radioaktyviųjų krovinių vežimas Ignalinos AE teritorijoje vykdomas laikantis galiojančių normatyvinių-techninių dokumentų nuostatų.