Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Atliktas branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolės patikrinimas Ignalinos AE

2016 m. gruodžio 7 d. VATESI patikrino, kaip VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Ignalinos AE) atlieka branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolę. VATESI specialistai tikrino, ar branduolinės paskirties prekės, kurias importavo Ignalinos AE ir kurioms buvo išduoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir VATESI galutinį panaudojimą patvirtinantys raštai, yra įmonėje ir yra naudojamos pagal prisiimtus garantinius įsipareigojimus. Taip pat buvo patikrinta, kaip įmonėje tvarkomi ir atnaujinami su strateginių prekių kontrole susiję duomenys bei dokumentai.

Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių gerajai praktikai nenustatyta.


Branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekės – prekės, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, susijusiems su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba.