Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Renginiai spalio 8-12 d.

Spalio 11-12 d. VATESI viršininkas Gytis Maksimovas dalyvaus Briuselyje (Belgija) vyksiančiame Europos branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupės susitikime.

I. Kazlauskaitė, tel. 2624141.

 

Spalio 7-11 d. VATESI Licencijavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vilmantas Lašiūnas dalyvaus Budapešte (Vengrija) rengiamoje Neardančios kontrolės 6-ojoje tarptautinėje konferencijoje pagal TATENA projektą C1-RER/4/027 9022 01.

V. Lašiūnas, tel. 2661571.

 

Spalio 8-11 d. VATESI Branduolinių medžiagų kontrolės skyriaus vyr. inspektorė Laima Bružaitė dalyvaus Isproje (Italijos Respublika) vyksiančiame ESARDA kompleksinių garantijų darbo grupės susitikime.

L. Bružaitė, tel. 2661577.

 

Spalio 8 d. VATESI įvyks VATESI ir RSC specialistų susitikimas. Susitikimo metu bus aptarti kompetencijos klausimai, susiję su branduolinės energetikos objektų priežiūra, licencijų išdavimu, terminijos vartojimu.

 

Spalio 9 d. įvyks VATESI International Cooperation Group (ICG) susitikimas. Jo metu planuojama aptarti VATESI pasirengimo naujos atominės elektrinės statybai klausimus, PAV apmatus, eksploatavimo nutraukimo projekto saugos klausimus.

 

Spalio 9 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vyks pasitarimas veiksmų koordinavimo ir informacijos apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį keitimosi klausimais.

 

Spalio 9 d. 9 val. LR Vyriausybės rūmuose įvyks Branduolinės saugos patariamojo komiteto posėdis. Pranešimą VATESI pasirengimo naujosios AE licencijavimui tema posėdyje skaitys VATESI viršininkas Gytis Maksimovas. VATESI Eksploatavimo nutraukimo ir radiacinės apsaugos skyriaus vedėjas Vidas Paulikas ir Ignalinos AE Eksploatacijos nutraukimo tarnybos vadovas Saulius Urbonavičius posėdyje pateiks atnaujintą informaciją apie eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo eigą.

 

Spalio 10 d. LR Ūkio ministerijoje rengiamas Ignalinos programos priežiūros komiteto posėdis, kuriame dalyvaus VATESI atstovai.