Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI PRANEŠIMAS dėl IAE valdymo ir apsaugos sistemos servo pavarų eksploatavimo.

2007 m. lapkričio mėn. 28 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) gavo UAB „Energetikos tiekimo bazė“ (toliau ETB) elektroninėmis žiniasklaidos priemonėmis išplatintą 2007 m. lapkričio 26 d. kreipimąsi Nr. 72T/972-2 dėl servo pavarų eksploatacijos laikotarpio pratęsimo Ignalinos AE.Kreipimesi pateikti kaltinimai VĮ Ignalinos AE ir Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, kaip pagrindinei branduolinę saugą reguliuojančiai ir prižiūrinčiai institucijai, dėl neva esamų servo pavarų techninių sąlygų reikalavimų pažeidimų. Šie reikalavimai esą pažeidžiami todėl, kad dėl pakeistos Ignalinos AE procedūros nuo 1995 metų nėra kviečiami gamyklos-gamintojo atstovai. Be to, ETB kaltina VATESI pateikus „melagingą tvirtinimą, kad eksploatacijos laikotarpio pratęsimas atitinka technines sąlygas ir nustatytus saugumo reikalavimus“.Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija dėl Ignalinos AE naudojamų servo pavarų saugios eksploatacijos yra ne kartą informavusi ETB ir kitas Lietuvos institucijas. Nenagrinėdama ekonominių ir finansinių ETB interesų, dėl kurių galimos įtakos atsirado minėtas kreipimasis, VATESI pareiškia, kad jame išsakyti nuogąstavimai dėl servo pavarų ir su tuo susijusios visos IAE saugos yra nepagrįsti. Ignalinos AE turi eksploatuojančios organizacijos statusą ir yra visiškai atsakinga už atominės elektrinės saugią eksploataciją. Ignalinos AE naudojamų servo pavarų eksploatavimo pratęsimas vykdomas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, pagal 1995 metais su VATESI suderintą techninį sprendimą.Minėtas sprendimas buvo priimtas dėl kelių priežasčių. Pirma, nuo to laiko, kuomet IAE įgijo eksploatuojančios organizacijos statusą, gamintojo atstovo dalyvavimo užtikrinimas pratęsimo procedūroje metai iš metų darėsi sudėtingesnis, ko pasekoje eksploatuojanti organizacija negalėjo tinkamai, nevaržomai ir nepriklausomai vykdyti savo tiesioginių funkcijų. Be to, kaip jau buvo minėta, būtent eksploatuojanti organizacija, o ne įrangos gamintojas, yra atsakinga už branduolinės energetikos objekto saugos būklę. Antra, per visą IAE eksploatavimo laikotarpį, įskaitant ir tą, kuris praėjo nuo laiko, kai IAE tapo eksploatuojančia organizacija, buvo sukaupta visapusiška ir visiškai pakankama kompetencija pagrindiniais branduolinės energetikos objekto eksploatavimo klausimais. Buvo sukurtos reikiamos procedūros bei techninės tarnybos, kurios kompetentingai sprendžia nustatytus uždavinius. Techninių sprendimų rengimas, nepriklausoma peržiūra ir derinimas yra atliekamas skirtingose tarnybose, t.y. cechuose, saugos ir kokybės užtikrinimo tarnyboje, IAE saugos komitete. Taip yra užtikrinamas nepriklausomos kontrolės vykdymas. Be to, IAE techninius sprendimus nagrinėja ir derina VATESI. VATESI savo ruožtu pasitelkia mokslinės-techninės paramos organizacijų specialistus ir mokslininkus bei užsienio ekspertus, kurie talkina atliekant tam tikrus saugos analizės darbus. Įvertinus visa tai, tvirtiname, kad IAE ir VATESI parengti bei suderinti sprendimai dėl servo pavarų eksploatavimo visiškai atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir geros praktikos principus.Atkreipiame dėmesį, kad Ignalinos AE - eksploatuojanti organizacija - sukaupė daugiau nei 23 metų servo pavarų eksploatavimo ir techninio aptarnavimo patirtį. Per šį laikotarpį techninių problemų, susijusių su jų eksploatavimu, nebuvo užfiksuota, o jų darbo patikimumas yra labai aukštas.ETB kreipimesi pateikiama informacija neatitinka tikrovės ir akivaizdžiai klaidina visuomenę dėl IAE saugos lygio užtikrinimo bei diskredituoja VATESI kaip nepriklausomą branduolinę saugą reguliuojančią instituciją. ETB yra komercinę veiklą vykdanti organizacija, turinti verslo interesų Ignalinos AE, todėl ETB turėtų susilaikyti nuo nepagrįstų kaltinimų Ignalinos AE saugos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos atžvilgiu.