Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės saugos konvencijos apžvalginiame susitikime sėkmingai pristatyta Lietuvos ataskaita

2023 m. kovo 23 d. Branduolinės saugos konvencijos apžvalgi-

niame susitikime Lietuvos delegacija pristatė ataskaitą, kurioje pateikiama informacija per šešerius metus įvykdytus įsipareigojimus užtikrinant branduolinę saugą branduolinės energetikos objektuose Lietuvoje.

Ataskaitoje pateikta informacija apie ūkio subjektų ir valstybės institucijų pastangas užtikrinti galutinai sustabdytos Ignalinos AE saugą, atliktus darbus dezaktyvuojant ir išmontuojant nebereikalingas Ignalinos AE sistemas, panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos užtikrinimą. Taip pat pristatytos pagal Vienos deklaraciją įgyvendintos branduolinės saugos stiprinimo priemonės, avarinės parengties priemonės dėl Baltarusijos AE.

Lietuva savo ataskaitoje pasmerkė Rusijos Federacijos karinę agresiją, kuri kelia grėsmę Ukrainos branduolinių įrenginių branduolinei saugai ir saugumui.

Šiai Lietuvos ataskaitai buvo pateikti 102 klausimai iš Baltarusijos, Japonijos, Čekijos, Indonezijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Norvegijos, Pakistano, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, Saudo Arabijos, Suomijos, Vengrijos, Šiaurės Makedonijos. Į visus klausimus buvo pateikti išsamūs atsakymai, kurie yra paskelbti VATESI svetainėje.

Konvencijos susitariančios šalys narės domėjosi, kaip Lietuvoje yra sprendžiami branduolinės saugos klausimai, susiję su saugos kultūra, panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, reaktoriaus išmontavimo technologijomis, visuomenės dalyvavimu licencijavimo procesuose, avarinės parengties priemonėmis, eksploatavimo nutraukimo finansavimu, taip pat teiravosi apie priemones, kurių buvo imtasi reaguojant į situaciją Ukrainos branduoliniuose objektuose Rusijos karinės agresijos metu bei veiksmus COVID-19 pandemijos metu užtikrinant saugą galutinai sustabdytoje Ignalinos AE ir kituose jos valdomuose branduolinės energetikos objektuose.

Pristatyme dalyvavusios šalys pritarė tam, kad Lietuva tinkamai vykdo įsipareigojimus pagal branduolinės saugos konvenciją.

Lietuva prie Branduolinės saugos konvencijos prisijungė 1996 m.


Daugiau informacijos:

 

Branduolinės saugos konvencija

Vienos deklaracija