Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Dėl situacijos Ukrainos branduolinės energetikos objektuose

Šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra. TATENA generalinis direktorius R. Grossi rugpjūčio 29 − rugsėjo 2 d. vadovavo TATENA ekspertų misijai Zaporižios AE.

Šios misijos metu ekspertai įvertino fizinius Zaporižios AE infrastruktūros pažeidimus, saugos ir saugumo sistemų funkcionavimą, darbuotojų darbo sąlygas, kitus su saugos užtikrinimu susijusius faktorius ir parengė ataskaitą , kurioje pateikė 7 rekomendacijas kaip pagerinti saugos ir saugumo situaciją Zaporižios AE. Svarbiausia iš jų − sukurti branduolinės saugos ir saugumo apsaugos zoną aplink Zaporižios AE, siekiant išvengti bet kokių atominės elektrinės ir jos teritorijoje šalia esančių objektų pažeidimų. Tokiu būdu bus užtikrintos saugios darbo sąlygos elektrinę eksploatuojantiems darbuotojams, bus išlaikytas atominės elektrinės fizinis vientisumas, užtikrinantis atominės elektrinės saugą ir saugumą.

Taip pat TATENA rekomenduoja pašalinti iš atominės elektrinės teritorijos karinę techniką, kuri gali sutrikdyti eksploatuoti saugos ir saugumo sistemas, atkurti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams, atstatyti projektinę išorinių elektros tiekimo linijų konfigūraciją, sukurti tinkamas sąlygas tiekti atsargines dalis ir kitas būtinas priemones saugai ir saugumui užtikrinti, atstatyti su avarine parengtimi susijusią įrangą ir organizuoti avarinės parengties pratybas bei mokymus, užtikrinti patikimą Zaporižios AE ryšį su visomis išorinėmis organizacijomis.

Ataskaitoje pažymima, kad situacija elektrinėje sudėtinga, yra sugadintų pastatų ir įrangos, tačiau saugos sistemų būklė nėra kritinė. Sekantis žingsnis yra įgyvendinti pateiktas rekomendacijas, sukurti elektrinės teritorijoje ir aplink ją saugią zoną, kurioje nevyktų jokie karo veiksmai ir elektrinės infrastruktūra būtų pakankamai apsaugota.


Išorinio elektros aprūpinimo situacija Zaporižios AE energijos blokams vis dar yra sudėtinga, Ukraina informuoja, kad apšaudymų metu buvo apgadinta rezervinė elektros linija iš šalia esančios šiluminės elektrinės, neveikia anksčiau dėl karo veiksmų sugadintos visos 4 aukštos įtampos linijos, kurios buvo naudojamos pagamintai Zaporižios AE elektrai perduoti į tinklą, taip pat prireikus aprūpinti elektra šios elektrinės įrenginius. Kaip TATENA informavo rugsėjo 5 d., vienas iš šešių Zaporižios AE esančių reaktorių veikė ir tiekė elektrą, reikalingą užtikrinti aušinimo ir kitas atominės elektrinės saugai svarbias funkcijas.


Apie situacijos pasikeitimą kituose Ukrainos branduolinės energetikos objektuose nepranešama.


Civiliniai branduoliniai įrenginiai nėra pritaikyti karo veiksmams ir dėl to jokiomis sąlygomis negali būti šių veiksmų taikiniais, arba šių veiksmų zonoje.

Visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę pakankamai dideliu atstumu, todėl net ir didesnio incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.

VATESI dirba Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, situacija yra nuolat stebima.