Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Lietuva pateikė 9-ąją nacionalinę ataskaitą apie įsipareigojimų įgyvendinimą pagal Branduolinės saugos konvenciją

TATENA būstinė Vienoje

Rugpjūčio 3 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) pateikė Lietuvos ataskaitą apie įsipareigojimų pagal Branduolinės saugos konvenciją (BSK) įgyvendinimą. Tai jau 9-oji tokia ataskaita, kurioje pateikta informacija apie branduolinės energetikos objektų saugą Lietuvoje, pokyčius branduolinės ir radiacinės saugos infrastruktūros ir priežiūros sistemoje per pastaruosius šešerius metus, svarbiausius ateityje spręstinus klausimus ir priemones.

Jungtinis aštuntasis ir devintasis BSK Susitariančiųjų šalių apžvalginis susitikimas, kuriame bus nagrinėjamos  pateiktos konvencijoje dalyvaujančių šalių ataskaitos, vyks 2023 m.

Ataskaita parengta kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Radiacinės saugos centru ir VĮ Ignalinos atomine elektrine.

Lietuva Branduolinės saugos konvenciją pasirašė 1995 m., o ratifikavo 1996 m. Visos ES valstybės narės ir Euratomas yra BSK narės, todėl privalo laikytis joje nustatytų branduolinės saugos užtikrinimo principų.

Pagrindiniai Branduolinės saugos konvencijos tikslai:

  • pasiekti ir išlaikyti aukštą branduolinės saugos lygį visame pasaulyje, stiprinti nacionalines branduolinės saugos užtikrinimo ir gerinimo priemones ir tarptautinį bendradarbiavimą;
  • parengti ir išlaikyti branduoliniuose įrenginiuose veiksmingas apsaugos nuo potencialaus radiologinio pavojaus priemones, siekiant apsaugoti žmones, visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės, galinčios atsirasti dėl tokių įrenginių veiklos, poveikio;
  • užkirsti kelią avarijoms, turinčioms radiologinių pasekmių, ir sumažinti pasekmes, jei tokių atsirastų.


VATESI yra paskirta kompetentinga institucija, atsakinga už Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų pagal šią konvenciją vykdymą. Ji koordinuoja šalies ataskaitų rengimą, taip pat pasiruošimą peržiūros susitikimams.


Branduolinės saugos konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita (anglų klb.)

Apie tarptautinių įsipareigojimų vykdymą