Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės medžiagos Lietuvoje naudojamos tik taikiais tikslais

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) išleistoje Garantijų įgyvendinimo ataskaitoje (angl. Safeguards Statement) už 2021 metus pateikė išvadą, kad Lietuvoje visos branduolinės medžiagos ir veikla branduolinės energijos panaudojimo srityje buvo skirta tik taikiems tikslams ir nėra kitos nedeklaruotos veiklos.

Išvadas dėl garantijų įgyvendinimo TATENA teikia remdamasi atliktais TATENA šalių narių branduolinių objektų, deklaruotų branduolinių medžiagų bei veiklos branduolinės energijos panaudojimo srityje patikrinimų rezultatais. Taip pat yra pasitelkiami nuotolinio stebėjimo ir kontrolės sistemų duomenys.

2021 m. TATENA inspektoriai Lietuvoje lankėsi pasirinktose įmonėse ir organizacijose, deklaravusiose veiklą su branduolinėmis medžiagomis ar tokios veiklos nutraukimą. Vizitų metu inspektoriai tikrino, ar įmonės ir organizacijos vykdo tik taikiems tikslams skirtą veiklą, ar visos branduolinės medžiagos yra tinkamai apskaitytos, taip pat ar nevykdoma jokia kita nedeklaruota veikla su branduolinėmis ar branduolinio kuro ciklo medžiagomis. Tarptautiniai TATENA ir Europos Komisijos inspektoriai kartu su VATESI specialistais atliko fizinės inventorizacijos patikrinimą Ignalinos AE aikštelėje ir panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugyklose. Patikrinimo metu tikrintas nepanaudotas ir panaudotas branduolinis kuras, pakeistos tikimybine statistine metodika pasirinktos konteinerių plombos. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.

Tarptautinės garantijos yra taikomos 185 šalyse. Lietuva yra tarp 72 pasaulio šalių, kurios yra pasirašiusios susitarimą su TATENA dėl garantijų taikymo ir jo papildomąjį protokolą, ir dėl kurių TATENA paskelbė teigiamą išvadą, kad 2021 m. visos branduolinės medžiagos ir veikla branduolinės energijos panaudojimo srityje šiose šalyse buvo skirta tik taikiems tikslams ir nėra įrodymų apie nedeklaruotas branduolines medžiagas bei veiklą. Ši teigiama išvada Lietuvai pakartojama kasmet nuo 2003 m.  

VATESI yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta atsakinga institucija už trišalio susitarimo tarp šalių narių, Europos atominės energijos bendrijos (Euratom) ir TATENA dėl garantijų taikymo ir jo Papildomojo protokolo įgyvendinimą Lietuvoje. VATESI teikia informaciją TATENA ir Europos Komisijai apie Lietuvoje esančias branduolines medžiagas, su branduolinio kuro ciklu susijusią mokslinių tyrimų ir taikomąją veiklą, teikia ataskaitas apie kontroliuojamų branduolinės paskirties įrenginių ir technologijų eksportą iš Lietuvos. Taip pat VATESI specialistai atlieka branduolinių medžiagų fizinės inventorizacijos patikrinimus, dalyvauja TATENA ir Europos Komisijos inspektorių atliekamuose Lietuvos branduolinės energetikos objektų ir kitų ūkio subjektų patikrinimuose.


Daugiau informacijos:

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimas

TATENA ir Europos Komisijos garantijų sistema ir kontrolės priemonės