Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Dėl situacijos Ukrainos branduolinės energetikos objektuose

Čornobylio atominė elektrinė

Šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra.

Visose keturiose veikiančiose Ukrainos atominėse elektrinėse – Zaporižės, Pietų Ukrainos, Rivnės ir Chmelnyckio – yra užtikrintas saugos sistemų funkcionavimas, išorinis elektros tiekimas ir jose radiacijos lygis yra normos ribose. Šiose elektrinėse iš viso yra 15 reaktorių, iš kurių 8 gamina elektros energiją, kiti 7 reaktoriai yra sustabdyti remontui arba rezerve.

Baigėsi antroji TATENA branduolinės, radiacinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės ekspertų misija Čornobylio AE. Atkurtas automatinis radiologinės stebėsenos duomenų rinkimas ir vietinės stebėjimo stotys vėl yra prijungtos prie TATENA tarptautinės jonizuojančiosios spinduliuotės stebėjimo informacinės sistemos (IRMIS). Pranešama, kad iki šiol iš šių detektorių gauti matavimai rodo, kad jonizuojančiosios spinduliuotės lygis atitinka tą patį, kuris buvo išmatuotas prieš karinių veiksmų pradžią. Tiek branduolinės energetikos objekte, tiek ir už jo ribų, turi būti užtikrintas radiologinio stebėjimo sistemų veikimas – tai yra vienas iš septynių saugos ir saugumo užtikrinimo principų, kuriuos paskelbė TATENA vertindama situaciją Ukrainos BEO Rusijos karinės grėsmės kontekste.

TATENA taip pat pristatė Ukrainai prašomą įrangą, įskaitant įvairių tipų jonizuojančiosios spinduliuotės stebėjimo prietaisus, darbuotojams pravedė mokymus bei suteikė technines konsultacijas.

Nuo gegužės 30 d. nutrūkus duomenų perdavimui iš Zaporižės AE, TATENA ir toliau tęsia techninius bandymus, siekdama atkurti šių duomenų perdavimą iš branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemų į TATENA būstinę iš Zaporižės AE. Iš kitų trijų Ukrainoje veikiančių atominių elektrinių šie duomenys yra gaunami.

Ukraina birželio 5 d. informavo TATENA, kad virš Pietų Ukrainos AE buvo pastebėta skrendanti sparnuotoji raketa. TATENA išsakė susirūpinimą, kad jei raketa per klaidą pataikytų į atominę elektrinę, ji galėtų smarkiai paveikti jos fizinį vientisumą ir galėtų sukelti branduolinę avariją. Vienas iš septynių saugos ir saugumo užtikrinimo principų yra, kad turi būti užtikrintas branduolinės energetikos objektų fizinis vientisumas – ar tai būtų reaktorius, panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinas ar radioaktyviųjų atliekų saugykla.

Ukraina, atsakydama į TATENA paklausimą apie turimas atsargines dalis Rusijos kontroliuojamoje Zaporižės AE, pabrėžė, kad atsarginių detalių tiekimas kartais sutrinka arba nutrūksta visai, todėl tokiais atvejais sumažėja remontui reikalingų eksploatacinių medžiagų ir atsarginių dalių atsargos. Tačiau, pasak eksploatuojančios organizacijos, turimo atsarginių dalių rezervo pakanka Zaporižės AE branduolinei saugai užtikrinti. Nenutrūkstamas atsarginių detalių ir kitų medžiagų tiekimas bei jų transportavimas turi būti užtikrintas tiek į branduolinės energetikos objektus, tiek ir iš jų – nurodo kitas TATENA saugos užtikrinimo principas.

TATENA generalinis direktorius R. Grossi ir toliau deda pastangas, kad įvyktų ekspertų misija į Zaporižės AE, kurios teritoriją ir darbuotojų gyvenamą miestą Energodarą kontroliuoja Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos.
Visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę pakankamai dideliu atstumu, todėl net ir didesnio incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.


VATESI dirba Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, situacija yra nuolat stebima.